Εξετάσεις Λειτουργικής Ιατρικής

Οι εξετάσεις της Λειτουργικής Ιατρικής έχουν στόχο την πρόληψη ασθένειας εκτιμώντας σε βάθος τη λειτουργικότητα των οργάνων του σώματος και αξιολογώντας πρότυπα ανισορροπίας και δυσλειτουργίας που χωρίς παρέμβαση θα καταλήξουν σε χρόνιες ασθένειες.

Αξιολογούν λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων και των συστημάτων του σώματος και μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ανισορροπιών στη φυσιολογία, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πιο γρήγορα στη ρίζα ενός προβλήματος υγείας. Μπορούν να ανιχνεύσουν ελλείψεις και ανισορροπίες σε θρεπτικά συστατικά, επιτρέποντας την ανάπτυξη ενός πιο στοχευμένου και εξατομικευμένου πλάνου παρά μιας γενικότερης προσέγγισης που μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο για να δώσει αποτελέσματα.

Η ανάλυση των εξετάσεων αυτών μπορεί να είναι μέρος οποιασδήποτε Follow up συνεδρίας και δεν αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία. Δεν υπάρχει λοιπόν έξτρα κόστος για την ανάλυσή τους.

Οι παρακάτω εξετάσεις γίνονται σε συνεργασία με τη Διαγνωστική Αθηνών και το Genova Diagnostics, δύο από τα πιο αξιόπιστα και καινοτόμα εργαστήρια.
Οι εξετάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών και όχι για τη διάγνωση ή τη θεραπεία οποιασδήποτε κατάστασης.

Εξετάσεις Λειτουργικής Ιατρικής που συνήθως χρησιμοποιώ: