Οξυγόνο, αναιμία και φλεγμονή

Τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου δημιουργούν κόπωση, προκαλούν φλεγμονή και αναστέλλουν τις σωστές μεταβολικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των λευκών αιμοσφαιρίων. Ποια είναι όμως η διαφορά μεταξύ αναιμίας, αναπνευστικών προβλημάτων και προβλημάτων του κυκλοφορικού συστήματος;

Οξυγόνο, αναιμία και φλεγμονή Read More »